Privacyverklaring

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Jordy Pinoy, ondernemingsnummer 0748 693 609, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.elektriciteitswerken-pinoy.be

2. Welke informatie wordt door ons bijgehouden?
Onderstaande gegevens worden door ons bijgehouden:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Indien u vragen of klachten heeft, kan u steeds contact met ons opnemen (via e-mail, telefoon, chat, social media, …). Deze gegevens in uw account gebruiken wij om met u contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht aan ons.

3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?
Jordy Pinoy hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Jordy Pinoy zal uw gegevens enkel gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De gegevens worden zo lang als nodig bewaard om onze diensten te verstrekken. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij gerespecteerd.

5. Hoe beschermen we uw informatie?
Jordy Pinoy neemt technische, administratieve en fysieke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang door een onbevoegde, onbevoegd gebruik van de gegevens of onbevoegde onthulling.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
Volgens de privacywetgeving heeft u volgende rechten:

 • Recht om uw gegevens op te vragen
 • Recht om uw gegevens te laten corrigeren
 • Recht om uw gegevens te verwijderen
 • Recht om u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens
 • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken
 • Recht op intrekking van uw toestemming (bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming)

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Jordy Pinoy.

7. Wordt uw informatie gedeeld?
Wanneer wij een dienst verstrekken, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan onze partners verstrekken. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor worden enkel de gegevens doorgegeven die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

8. Uw goedkeuring
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

9. Wijzigingen in ons privacy beleid
Jordy Pinoy behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aanbevolen deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kan de laatste update steeds onderaan deze privacyverklaring terugvinden. Door de webpagina te blijven raadplegen nadat deze privacyverklaring gewijzigd is, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

10. Contacteer ons
Hebt u vragen of wil u een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens? Dan kan u contact opnemen met:

 • Jordy Pinoy, Koningin Louisa-Marialaan 165, 3970 Leopoldsburg
 • + 32 471 19 75 46
 • info@elektriciteitswerken-pinoy.be

Versie 05/06/2021